نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه تاسیسات | بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان، سیستم ‎‌های سرمایشی و گرمایشی تهران سال ۱۴۰۲ (IRAN HVAC&R- 1402) تاریخ برگزاری نمایشگاه تاسیسات با همکاری مشترک روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا. ایران، نشریه اقتصاد و نمایشگاه و برگزارکنندگان نمایشگاه غرفه تخصصی شرکت تهویه آرسام سالن ۳۰ غرفه B03